Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy. Informujemy, że rekrutacja do: przedszkoli, oddziałów...