W naszym przedszkolu przez cały miesiąc maj dzieci będą zagłębiać wiedzę na temat pszczół metodą projektu.

Metoda ta jest sposobem wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się dzieci, które przez dłuższy czas prowadzą pogłębione badania na określony temat. Inspiracją do podjęcia tego tematu jest zbliżająca się wycieczka do Krajkowa, podczas której dzieci będą brały aktywny udział w warsztatach pszczelarskich. Wycieczka ta będzie podsumowaniem naszego projektu.

W tym miesiącu dzieci poznają m.in. zwyczaje pszczół, ich budowę, cykl rozwoju czy też pracę pszczelarza.

Informacje będą pozyskiwane z książek, filmów edukacyjnych, prezentacji przyrodniczych oraz zajęć z pszczelarzem.

W trakcie trwania projektu dzieci mogą przynosić do przedszkola wszelkie materiały, które wiążą się z omawianym tematem.