Drodzy rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z listami dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

zakwalifikowani: lista dzieci zakwalifikowanych

niezakwalifikowani: Lista dzieci niezakwalifikowanych

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest pisemne potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia woli. Oświadczenia należy złożyć w dniach 16-21 kwietnia 2021r.

Pliki do pobrania: