Najstarsza grupa z naszego przedszkola wzięła udział w projekcie i w aktywnym uczestnictwie w miejskich obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 2023r. pod hasłem: ” Przedszkolaki dla Powstańców”.

Obchody odbyły się na Stadionie Lekkoatletycznym w Poznaniu. W Wielkopolsce, oprócz symboli narodowych, przedszkolacy miały okazje zetknąć się z symbolami i obchodami rocznicowymi Powstania Wielkopolskiego. Celem projektu było dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Popularyzacja wiedzy, znaczenia i rozumienia potrzeby edukacji patriotycznej najmłodszych dzieci w rozwoju społeczeństwa. Celem było też zainteresowanie dzieci historią i znaczeniem Powstania Wielkopolskiego. Dzieci w ramach całego projektu zapoznały się z historią, flagą powstańczą, odwiedziły miejsca upamiętniające Powstanie Wielkopolskie, wykonały pracę plastyczną.

Cały projekt zakończył się biegiem przedszkolaków na stadionie, na 100 metrów z flagą Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.