Poniżej w plikach do pobrania zostały zamieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola.

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP.

W związku z tym rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2021/2022. Druk dostępny w załącznikach poniżej lub do odebrania w placówce.

Wypełniony dokument należy dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie 25.06.2021 r. – 29.06.2021 r. 

Wolę zapisu dziecka do przedszkola można także złożyć elektronicznie za pośrednictwem konta dziecka w systemie NABÓR. Instrukcja znajduje się pod linkiem: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty.

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIEJEST JEDNOZNACZNY

Z REZYGNACJĄ W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

Listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości w środę 30.06.2021 r. o godzinie 12:00.

Dokumenty do pobrania:

Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci niezakwalifikowanych

Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola-2021/2022