Szanowni Rodzice,

w dniach od 07.03.2023 r. do 13.03.2023 r. prosimy o pobieranie od pań woźnych deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 54 na rok szkolny 2023/2024.

Wymagany jest podpis obojga rodziców.

Punkt II należy wypełnić wyłącznie wówczas, gdy dane osobowe dziecka lub jego opiekunów prawnych podane podczas zapisu dziecka do przedszkola uległy zmianie.

Wypełnione deklaracje należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do pań woźnych tj. do dnia 13.03.2023 r. !!!

Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024.