Szanowni Rodzice,

Wydział Oświaty planuje stworzenie grupy „międzyoddziałowej” w wybranych szkołach podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Określone placówki „międzyoddziałowe” będą dostępne wyłącznie dla przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w których dyżur wakacyjny został skrócony w związku z planowanym remontem. Rodzice z placówek remontowanych będą mieli możliwość zapisania dzieci na dyżur wakacyjny do placówki „międzyoddziałowej” tylko w określonej liczbie dni. Jeśli placówka ze względu na planowany remont jest zamknięta dłużej niż 17 dni np. 23 dni wówczas dziecko może zostać zapisane do placówki „międzyoddziałowej” na dni uzupełniające do wymaganego minimum zamknięcia czyli w tym przypadku na okres do 6 dni.

Wobec powyższego po analizie terminów dyżuru wakacyjnego placówek remontowanych, Wydział Oświaty planuje utworzyć grupy „międzyoddziałowe” w następujących Szkołach Podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 13 (ZSMS2) al. Niepodległości 32,

Szkoła Podstawowa nr 26 (ZSiPO) ul. Ryszarda Berwińskiego 2/4,

Szkoła Podstawowa nr 34 (ZSP8) os. Bolesława Śmiałego 107,

Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Harcerska 3,

Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Sarmacka 105,

Szkoła Podstawowa nr 53 (ZSiP05) ul. Głuszyna 187,

Szkoła Podstawowa nr 65 (ZSP5) os. Kosmonautów 111,

Szkoła Podstawowa nr 78 ul. Żonkilowa 34,

Szkoła Podstawowa nr 84 ul. Świętego Szczepana 3,

Szkoła Podstawowa nr 90 ul. Józefa Chociszewskiego 56.

Dzieci będą miały możliwość uczęszczania na dyżur wakacyjny do konkretnej placówki „międzyoddziałowej” oraz w określonym terminie i liczbie dni.

W związku z powyższym w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych, które ze względu na remont mają skrócony dyżur wakacyjny będą dostępne wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny, które należy złożyć maksymalnie do 5 kwietnia 2022r. Wszelkie dokumenty i zapytania dotyczące powyższej procedury prosimy kierować bezpośrednio do placówki macierzystej.

Dalsze formalności związane z dyżurem wakacyjnym w placówkach „międzyoddziałowych” zostaną podane po zebraniu i przeanalizowaniu wniosków.

oddziały międzyprzedszkolne-pismo dla rodziców

Jednocześnie informujemy, iż dla naszego Przedszkola, placówką „międzyoddziałową” została wyznaczona – Szkoła Podstawowa nr 26 (ZSiPO) ul. Ryszarda Berwińskiego 2/4.